Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til landbruksministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "På grunn av blant annet kvotereguleringer har enkelte gårdbrukere kommet i en helt prekær økonomisk situasjon, som i verste fall kan føre til tvangsauksjon på bruket.

Hvilke tiltak kan statsråden tenke seg å ta initiativ til som hjelp i slike situasjoner?"


Les hele debatten