Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til fiskeriministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): "Rørvik Fiskeindustri A/S har hatt gjentatte henvendelser til Fiskeri- departementet fordi bedriften har kommet i en svært vanskelig situasjon etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedriften råstofftilgang slik at permitteringer kan unngås?"


Les hele debatten