Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til næringsministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av næringsminister Ole Knapp

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det er viktig at reiselivet får eit betre statistisk grunnlag for å satse rett, ut frå dei turiststraumar og trendar som gjer seg gjeldande internasjonalt. Samferdselskomiteen si samrøystes tilråding om å betre dette tilhøvet er fullstendig oversett i Næringsdepartementet.

Korleis vil statsråden rette på dette?"


Les hele debatten