Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til samferdselsministeren

Datert: 02.04.1992
Fremsatt av: Ranveig Frøiland (A)
Besvart: 08.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Forskjellige oppslag i avisene tyder på at bompengefinansieringen av Salhusbrua kan bli en dyr fornøyelse for trafikantene. Statsråden har nylig uttalt i Stortinget at prosjektet er økonomisk robust.

Kan statsråden gjøre nærmere rede for hva han legger i dette?" (Tatt opp av representanten Ranveig Frøiland)


Les hele debatten