Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ny lokal behandling av vegprosjektet Kvisti Bro, med oppdeling i to byggetrinn, ble ferdigbehandlet i Osterøy kommune og Hordaland fylkesting sommeren 1991. Fylket har garantert for låneopptak.

Når vil dette viktige vegprosjektet for Hordaland bli forelagt Stortinget for sluttbehandling?"


Les hele debatten