Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til sosialministeren

Datert: 30.03.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ifølge oppslag i Dagbladet 29. mars 1992 er Oslo legevakt i gang med en omfattende kartlegging av whiplash-skadde. De som er med i undersøkelsen vet ikke at de er plukket ut fordi de har sin forsikring i et av de tre selskapene som finansierer undersøkelsen.

Vil sosialministeren medvirke til at denne form for forskning blir vurdert og eventuelt avvist?" (Trukket)


Les hele debatten