Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 01.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Hurum kommune ønsker flere mannlige ansatte i kommunens omsorgsarbeid. Derfor utlyste kommunen stillinger med slutteksten: "Menn oppfordres spesielt om å søke". Dette ble stoppet av likestillingsombudet med hjemmel i like- stillingsloven.

Hva mener statsråden om dette, og er statsråden villig til å endre loven?"


Les hele debatten