Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "I løpet av de siste ukene er det skjedd minst tre forferdelige ulykker ved at ballmål har falt over barn. I to av tilfellene endte det med døden, og i ett tilfelle med alvorlige skader.

Kan barne- og familieministeren gjøre noe for at slike ulykker unngås i framtida?"


Les hele debatten