Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Barnehageutvalget som har utarbeidet en felles rammeplan for barne- hagene har nå avsluttet sitt arbeid.

Når kan Stortinget forvente å få Regjeringens forslag til plan for barnehagens innhold til behandling?"


Les hele debatten