Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til statsministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 29.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Statsministeren har i fjernsynsintervju 26. mars 1992 varslet 15 nye stillinger til den økonomiske rådgivningstjenesten, knyttet til forbruker- kontorene, samt 25 nye stillinger til Den Norske Stats Husbank.

Ville det ikke være riktigere, ut fra den aktuelle situasjon, å legge flertallet av stillingene til rådgivningskontorene?"


Les hele debatten