Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til forsvarsministeren

Datert: 21.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Stortingets vedtak i mars 1992 vedrørende utflytting av Luftkontroll- inspektoratet til Kongsvinger tilsier ny behandling dersom de økonomiske bereg- ninger avviker vesentlig fra Stortingets forutsetninger av 21. februar 1991. Brev fra Forsvarets overkommando av 2. april 1992 konkluderer med at de økonomiske forutsetninger har endret seg betydelig.

Mener statsråden at ca. 100 mill. kroner er et så vesentlig beløp at saken må legges fram for Stortinget på nytt?"


Les hele debatten