Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kommunalministeren

Datert: 10.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Mange familiar med sterkt funksjonshemma born må byggje om husa for å kunne ha dei heime. For familiar med store lån frå før er dette eit stort problem, då reglane for etableringstilskot hindrar folk med over 11 000 kroner i inntekt pr. månad å få slike tilskot.

Vil statsråden vurdere endring av regelverket når det gjeld bustader for funksjonshemma?"


Les hele debatten