Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til kulturministeren

Datert: 23.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Kåfjord kommune er som eneste kommune i Troms omfattet av samisk språklov. Det hevdes nå at Stortinget gjorde dette vedtak på sviktende grunnlag.

Er statsråden villig til å fremme endringsforslag hvis det viser seg å være grunnlag for dette?"


Les hele debatten