Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 21.04.1992
Fremsatt av: Hallgrim Berg (H)
Besvart: 29.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Stadig dukkar det opp døme på at bedrifter ikkje fær tak i folk til ledige jobbar, no sist i Ted Bates på Rjukan. Dette trass i at mange går på ledighetstrygd i vedkomande distrikt.

Kva vil statsråden gjera med slik openberr misbruk av trygda og få fram tal for den reelle ledigheten?" (Tatt opp av representanten Hallgrim Berg)


Les hele debatten