Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 23.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I Klassekampen av 15. april 1992 innrømmer byråsjef I. Grette i Land- bruksdepartementet saksbehandlingsfeil i strid med forvaltningsloven, da ankevedtaket vedrørende skogkjøp i Åsnes kommune ble fattet.

Vil statsråden på denne bakgrunn omgjøre departementets vedtak?"


Les hele debatten