Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til justisministeren

Datert: 23.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "I juni 1986 vedtok Odelsting og Lagting endringer i lensmannsloven som forutsatte en bestemt sammensetning av tilsettingsrådet for lensmenn.

Hvorfor er Stortingets klart uttrykte ønske i denne forbindelse ennå ikke iverksatt, og når kan det ventes å skje?"


Les hele debatten