Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 10.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Det hevdes at ordninger som myndighetene bidro til å innføre i forbindelse med vanskelighetene i oppdrettsnæringen, blant annet innfrysningsordningen, har rammet oppdretterne i Finnmark uforholdsmessig sterkt og nå truer hele oppdrettsnæringens eksistens i fylket.

Hva kan eller vil fiskeriministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten