Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 24.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ved registrering av fiskefarty for deltaking i torskefisket vart ein båt påmeld den 28. desember 1990, men Skipskontrollen møtte ikkje opp før 3. januar 1991. På dette grunnlag fekk fiskaren avslag på tildeling av fartykvote, fordi båten var for seint registrert.

Er det datoen for Skipskontrollens frammøte som gjeld, og kvifor kan dispensasjon frå reglane berre gjevast fiskarar frå Nord-Troms og Finnmark?"


Les hele debatten