Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til samferdselsministeren

Datert: 07.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Ulykker på veiene fører til mange personlige tragedier og økonomiske belastninger samtidig som samfunnet taper. Lavere avgifter på sikkerhets- utstyr i bil påstås å redusere ulykkene og kostnadene, blant annet nevnes air-bags ofte.

Hva mener samferdselsministeren er det mest riktige å satse på for å redusere ulykkene?"


Les hele debatten