Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til samferdselsministeren

Datert: 09.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Den etablerte refusjonsordning for mineraloljeavgift for sjøgående rutetrafikk gjelder bare for ruter med tilskudd fra det offentlige. Ordningen premierer dermed avhengighet av offentlige tilskudd.

Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette kostnadsmessig likebehandling av rutegående trafikk med eller uten offentlig tilskuddsbehov?"


Les hele debatten