Spørretimespørsmål fra Per Risvik (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 09.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Per Risvik (FrP)

Spørsmål

Per Risvik (FrP): "Ved tildeling av drosjeløyver vil ansiennitet som sjåfør være avgjørende for hvem som skal få løyve. Drosjesjåfører kan være sykemeldt, kan ha svanger- skapspermisjon, ja, de kan til og med avtjene militærtjeneste uten å miste ansiennitet. Men i det øyeblikk de blir permittert gjelder ikke denne regelen.

Mener statsråden at dette er i samsvar med reglene som gjelder ellers i yrkeslivet?"


Les hele debatten