Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Rikstrygdeverket har ikke anbefalt godtgjørelse fra folketrygden for utgifter til kolesterolsenkende legemidler. Statsråden har imidlertid signalisert at departementet prioriterer arbeidet med denne saken i forhold til blåreseptregelen § 9.

Har departementet tatt noen avgjørelse i denne saken?"


Les hele debatten