Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og handelsministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Kværner sine planer betyr nedlegging av hundrevis av arbeidsplassar i Oslo. Dei flytter nokre få og usikre arbeidsplassar til Sørumsand, og ender opp i storstila flytting av produksjon til land med billigare arbeidskraft. Staten er storkunde for Kværner i Norge og ein viktig støttespelar i utlandet.

Vil nærings- og handelsministeren bruke den makta ho har og sikre både produksjonen og ingeniørmiljøet i Lodalen?


Les hele debatten