Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Gjennom oppslag i Stavanger Aftenblad er det kommet fram at lærerne ved en av landets største ungdomsskoler; St. Svithun er slitne av kultur- kollisjoner. Vi kan ikke skape fargerikt fellesskap alene, hevdes det fra skolen som nå gir opp integrerte klasser.

Hva kan myndighetene gjøre for å unngå vedvarende og ødeleggende kulturkollisjoner i skolen?"


Les hele debatten