Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Fylkesutvalget i Nordland har vedtatt å opprette Romteknologi VK III som et tilbud ved Andøy videregående skole. (Skolen har Romteknologi VK II-lands- linje fra før). VK III opprettes for å gi elevene studiekompetanse for ingeni- ørhøgskolen. Fagplanen er formelt sett ikke godkjent av departementet selv om tidligere Rådet for videregående opplæring har anbefalt den.

Vil fagplanen kunne bli midlertidig godkjent slik at Romteknologi VK III kan settes i gang ved Andøy videregående skole fra høsten 1992?"


Les hele debatten