Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kommunalministeren

Datert: 24.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1991-92 uttalte kirke- og undervis- ningskomiteen at den nye kostnadsnøkkelen for grunnskolen gir utilsiktede negative virkninger overfor en skolestruktur med små skoler.

Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, eller planlagt for å stoppe denne negative utviklingen?"


Les hele debatten