Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 21.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I en situasjon hvor Østfold har landets høyeste arbeidsledighet går svenskene over til et nytt avgiftssystem på alkohol med sannsynlig virkning fra 1. juli 1992. Videre vil kosmetikkavgiften oppheves ved kommende årsskifte. Dersom ikke norske myndigheter følger opp, vil det bety katastrofe for handelsnæringen i primærfylket for handelslekkasjer.

Vil statsråden fjerne kosmetikkavgiften og tilpasse alkoholavgiften til det svenske systemet?"


Les hele debatten