Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til finansministeren

Datert: 24.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Vil statsråden bidra til at tolletaten ikke er et hinder for anløp av utenlandske turistskip langs den norske kyst?"


Les hele debatten