Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Datert: 10.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I Norsk Førskolelærerblad 21. mars 1992 uttaler barnehagekonsulenten hos fylkesmannen i Hordaland at det er 140 flere registrerte nye plasser enn økningen i antallet barn som drar nytte av disse. Årsaken tilskrives at det gis stimuleringstilskudd også til å omdanne halvdagsbarnehageplasser til heldagsplasser.

Mener statsråden denne typen vridninger er i tråd med de begrunnelser som er gitt for stimuleringstilskuddet?"


Les hele debatten