Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 27.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Dovrefjellet vert no utsett for miljøforureiningar frå fleire kantar.

Vil miljøvernministeren få arbeidd ut ein forvaltningsplan før ny aktivitet vert sett i gang, slik at ein sikrar at naturverdiane på Dovre- fjellet vert teke i vare?"


Les hele debatten