Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 30.04.1992
Fremsatt av: Kåre Gjønnes (KrF)
Besvart: 06.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge Naturnvernforbundet N & M Bulletin, som refererer kilder blant vestlige diplomater, har Norge sagt at vi ikke har råd til å forplikte oss i en internasjonal klimaavtale om nasjonalt å stabilisere CO2-utslipp innen år 2000. Det ville bli for dyrt uten at det fantes ordninger for kjøp og salg over landegrensene.

Vil Norge forplikte seg til et nasjonalt stabiliseringsmål og dermed motvirke det negative inntrykket vår posisjon har gitt i forhandlingene?" (Tatt opp av representanten Kåre Gjønnes)


Les hele debatten