Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 28.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Fra to ulike fagmiljøer, henholdsvis Kreftregisteret og Statens institutt for strålehygiene, foreligger det sterkt divergerende uttalelser når det gjelder kreftsykdommer forårsaket av radonstråling.

Finner ikke statsråden at det er svært uheldig at to offentlige institutter vurderer forskningsresultater så ulikt?"


Les hele debatten