Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 28.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det danske Folketing har nylig vedtatt en endring i sin sosial- og bistandslov som på spesielle betingelser gir rett til opphold i pleie- institusjon i annen kommune.

Vil statsråden vurdere slik lovendring i Norge?"


Les hele debatten