Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 30.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Mange menneskje med medfødde misdanningar, med alvorlege sjukdomar i munn/gane eller som fylgje av ulykke, har tanninnplantering som den einaste redning for å kunne fungere som menneskje. Rikstrygdeverket dekkjer ikkje slike innplantasjonar. Fortvila menneskje ventar på ei avklaring fort.

Kor lenge skal desse menneskja vente?"


Les hele debatten