Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 29.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Aftenposten melder 28. april 1992 at familier som blir berørt av tvangs- saker i barnevernet i Oslo må vente i inntil 2 uker etter at avgjørelsen er fattet før de får beskjed om hva som er bestemt.

Mener statsråden at dette er rimelig ventetid, og kan statsråden eventuelt gjøre noe for å redusere ventetiden fra avgjørelsen fattes til partene får beskjed?"


Les hele debatten