Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 08.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Det er gjort kjent at Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) saman med Statskonsult, arbeider med ein framtidig organisasjonsmodell der den trønderske avdelinga av Statens frøkontroll kan avviklast.

Er statsråden samd i dette?"


Les hele debatten