Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 08.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landbruksdepartementet fastsette 1. november 1991 forskrift om planlegging og godkjenning av skogsvegar.

Er det denne forskrifta skogeigarane skal ta omsyn til når nye skogs- vegar skal planleggjast og byggjast, og er det landbruksnemnda/skogbruks- sjefen i kommunane som har tilsynsplikta?"


Les hele debatten