Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til justisministeren

Datert: 08.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av justisminister Kari Gjesteby

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Hvordan kan en nekte videre arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandsk statsborger som gjennom flere år har gjennomført en faglig yrkesutdannelse i Norge, et yrke som i Norge har stor mangel på kvalifisert personale?"


Les hele debatten