Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 04.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I Sunnmørsposten 4. mai 1992 kan vi sjå frå eit foredrag av forskar Karl Inne Ugland i Ålesund, at berre på eit år vil sel og kval beskatte fisken med 4 mill. tonn. Dette utgjer 15 mrd. kroner på årsbasis.

Kva tiltak vil fiskeriministeren setje i verk for å få større inter- nasjonal forståing for å få starte sel- og kvalfangst igjen, då i kontrollerte former og med ein kvote som sikrar at bestandane ikkje vert overbeskatta?"


Les hele debatten