Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 06.05.1992
Fremsatt av: Svein Ludvigsen (H)
Besvart: 13.05.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Den landbaserte radaren ved Viksøy losstasjon i Korsfjorden (innseglinga til Bergen frå sør) er demontert. Radaren har sidan 1958 vore med å sikre innseglinga ved Korsfjorden, og ved fleire høve har skip sist vinter og i dårleg ver, bede om posisjonsbestemmelser frå denne radaren.

Er det i tråd med ønsket om auka sikkerheit på kysten å ta bort viktig sikkerheitsutstyr, og vil det verta vurdert sett opp ny radar?" (Tatt opp av Svein Ludvigsen)


Les hele debatten