Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 08.05.1992
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Rekefjord Fiskeindustri A/S i Hauge i Dalane må permittere samtlige ansatte. Årsaken er at Rogaland Fiskesalgslag har avslått søknad om iland- føring av 120 tonn industrireker.

Vil statsråden ta et initiativ slik at arbeidsplasser kan sikres og arbeidsfiendtlig regelverk endres?" (Bortfalt)


Les hele debatten