Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til fiskeriministeren

Datert: 08.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Det har i lengre tid vært arbeidet aktivt for å realisere planene om en to kilometer lang skipstunnel gjennom Stadlandet. Tunnelen vil bety mye for en tryggere trafikk med mindre fartøy, og vil kunne være med på å revolusjonere skipstrafikken med hurtigbåt.

Jeg er kjent med at planene i november 1991 ble presentert for Fiskeridepartementet, og ber om at fiskeriministeren gir en orientering om framdriftplanene for dette viktige prosjektet?"


Les hele debatten