Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 30.04.1992
Besvart: 13.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Stortinget har ikke gitt klarsignal for at Hjerkinn skytefelt skal være området for destruksjon av Forsvarets ammunisjon.

Mener statsråden at denne virksomheten er forenlig med forvaltningen av Dovrefjell nasjonalpark og de andre verneområdene i nærheten av skytefeltet?"


Les hele debatten