Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.04.1992
Besvart: 13.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Grunnet departementets holdning foreligger nå planer om å begrense adgangen til det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo med rigorøse metoder.

Hva kan statsråden bidra med, slik at ikke enda flere unge mennesker med interesse for å lære noe tvinges ut i ren lediggang?"


Les hele debatten