Spørretimespørsmål fra Jan Petersen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.05.1992
Fremsatt av: Jan Tore Sanner (H)
Besvart: 13.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): "Læreplanen for videregående skole felles allmenne fag og læreplan for studieretning for allmenne fag, gir liten veiledning når det gjelder vektlegging i de ulike fagene av EFs betydning i Europa og i det internasjonale samfunn.

Vil statsråden ta initiativ til at det utarbeides retningslinjer for håndtering av EF-debatten i skolen og vektlegging av EF i de ulike fagene?" (Tatt opp av Jan Tore Sanner)


Les hele debatten