Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Stortinget har bestemt at Norges brannskole skal flyttes til Tjeldsund i Nordland fylke. Det var forventet at oppstart ved skolen skulle skje høsten 1992. Slik saken synes å stå hersker det stor usikkerhet om fremdriften i å gjennomføre Stortingets vedtak.

Kan statsråden bekrefte at Stortingets intensjoner blir oppfylt i denne flyttesaken, og når vil undervisningen starte opp i Tjeldsund?"


Les hele debatten