Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Datert: 14.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Korleis har Regjeringa fylgt opp UNI Storebrand sine vilkår for konsesjon?


Les hele debatten