Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kulturministeren

Datert: 05.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ifølge Dagens Næringsliv er reglene for eierbegrensninger i TV2 og P4 i strid med EØS-avtalen. En begrensning på 20 prosent utenlandsk eierskap er ikke forenlig med reglene for fri etableringsrett i EF.

Hvis dette innebærer at eierbegrensninger ikke kan sikres med EØS-avtalen, hvilke alternativer har Regjeringen for å motvirke sterkere utenlandsk eierkonsentrasjon innenfor TV2 og P4?"


Les hele debatten