Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til finansministeren

Datert: 05.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Manglende kapasitet hos tollvesenet i Finnmark skaper problemer i forhold til samarbeidet med Russland i nord og for innflyging av charter- turister til Banak. Dette står i sterk strid med Regjeringens planer om utvikling av samarbeid i en Barentsregion.

Vil finansministeren ta et initiativ slik at disse problemene kan løses straks, for eksempel gjennom økt bemanning eller ved å gi større mulighet til delegasjon av tolloppgavene til andre offentlige tjenestemenn?"


Les hele debatten