Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 07.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "70 000 barn blir hver dag overlatt til private dagmammaer i et stort sett svart arbeidsmarked. Sosialkanalen 6. mai 1992 dokumenterte overgrep mot barn, i et omfang vi ikke kjenner.

Vil barne- og familieministeren nå sette i gang strakstiltak overfor kommunene for å sikre de minste barna et tilbud i offentlig regi med forsvarlig veiledning og innsyn inntil målet om full barnehagedekning er nådd?"


Les hele debatten